Handbok

Petroleumteknisk ordlista

Köp

Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

Ordlistan innehåller termer för råvaror och produkter inom området petroleumteknik. Uppslagsord och definitioner redovisas på svenska. Dessutom finns motsvarigheter på franska och engelska.

Exempelpost

  spillolja

smörjolja som efter användning avtappats från motorfordon och maskiner av skilda slag
Spillolja kan genom olika grad av rening göras användbar för vissa smörjningsändamål eller andra användningsområden.

E used oil
F huile usagée f

Ämnesområden

Petroleum och samhörande teknik (01.040.75)


Köp

Handbok

Petroleumteknisk ordlista
Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska Franska

Artikelnummer: BCK-11595

Beteckning: TNC 48

Utgåva: 1

Utgiven: 1972-01-01

Antal sidor: 75

Förlag: Terminologicentrum TNC