Standard Svensk standard · SS-EN 16214-1:2012+A1:2019

Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 1: Terminologi/Tillägg 1

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16214-1:2012+A1:2019

Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 1: Terminologi/Tillägg 1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard defines the terminology to be used in the field of sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications. This European Standard specifically considers some relevant terms and definitions used in the European Commission Directive 2009/28/EC [1], referred to as Renewable Energy Directive (RED), and in the European Commission Directive 2009/30/EC [2] referred to as Fuel Quality Directive (FQD), or in other European regulations.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (01.040.27) Petroleum och samhörande teknik (01.040.75) Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Flytande bränslen (75.160.20) Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16214-1:2012+A1:2019

Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 1: Terminologi/Tillägg 1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hållbarhetskriterier för bioenergi, SIS/TK 526

Internationell titel: Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology

Artikelnummer: STD-80018389

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-12-03

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 16214-1:2012