Standardutveckling · SIS/TK 526

Hållbarhetskriterier för bioenergi

En ökad användning av bioenergi – för el, uppvärmning samt som drivmedel – är viktig både för marknaden och ur politiskt perspektiv. För att nå de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar som bioenergi kan ge krävs det att den är hållbart producerad. Gemensamma kriterier för Europa och globalt är viktiga.

Globalt arbete

Efter fem års arbete publicerades 2015  SS-ISO 13065:2015 Hållbarhetskriterier för bioenergi. Standarden täcker in samtliga former av bioenergi (fast, flytande, gasformig) och omfattar alla tre benen av hållbarhet, miljömässig, social och ekonomisk. Standarden finns även översatt till svenska.

Europeiskt pågående arbete

Inom CEN/TC 383, Sustainably produced biomass for energy applications, har sedan tidigare tre standarder och en teknisk specifikation  publicerats. Dessa har som fokus att underlätta uppfyllanden av förnybartdirektivet (2009/28/EU).

Det reviderade direktivet, Direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning), ofta kallat REDII, innebär att standarderna behöver revideras. RED II innehåller bland annat även hållbarhetskriterier för fasta biobränslen till el, värme och kyla. Standarderna för terminologi (del 1) och hållbarhetskriterier relaterade till miljö (del 3) har nu godkänts vid slutomröstning och kommer att finnas tillgängliga i nya utgåvor. Processen startade i maj 2021 inom WG 3. För mer information se här

Alger och algbaserade produkter

Ett standardiseringsarbete för alger, CEN/TC 454, har startats efter ett mandat från Europeiska kommissionen. Detta arbete bevakas gemensamt av SIS/TK 526 och SIS/TK 565 Biobaserade produkter.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 14 standarder
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Methods of sampling and analysis - Quantification of chlorophyll
EN 17908, Alger och algbaserade produkter - Metoder för provtagning och analys - Bestämning av total lipidhalt med hjälp av Ryckebosch-Foubert metoden
EN 16214-1, Kriterier för hållbarhet och minskade växthusgaser för biomassa för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 1: Terminologi
EN 16214-3, Kriterier för hållbarhet och minskade växthusgaser för biomassa för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 3: Hållbarhetskriterier relaterade till miljöaspekter
EN 17983, Alger och algbaserade produkter — Mätning av förnybar algråvara för energi- och icke-energiändamål
EN 17980, Alger och algbaserade produkter - Provtagning - Vägledning för definition av provtagningsprogram och provtagningsprotokoll
EN 17399, Alger och algbaserade produkter - Terminologi
EN , Algae and algae products — Determination of inorganic arsenic in algae and algae products by anion-exchange (HPLC-ICP-MS)
EN , Algae and algae products — Determination of the amino acid profile of micro- and macroalgae
EN , Algae and algae products — Nitrogen content measurement and protein content calculation for micro- and microalgae
EN , Algae and algae products — Determination of the polysaccharide content of macroalgae biomass
EN , Algae and algae products - Determination of the carotenoid content in algae
EN , Algae and algae products - Determination of the fatty acid composition
EN , Algae and algae products - Determination of the phycocyanin content in Arthrospira (Spirulina)
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 9 standarder
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 526/AG 07, Alger och algbaserade produkter
Deltagare 12 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Biometria ekonomisk förening, Uppsala
Energiforsk AB, Stockholm
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Göteborg Energi AB, Göteborg
Holmen Skog AB, Örnsköldsvik
SCA Forest Products AB, Sundsvall
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Sveaskog Förvaltnings AB, Stockholm
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Skogsbiblioteket, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 383, Sustainably produced biomass for energy applications
CEN/TC 383/WG 3, Biodiversity and Environmental aspects
SIS/TK 526/AG 07, Alger och algbaserade produkter:

CEN/TC 454, Algae and algae products

CEN/TC 454/WG 1, Terminology

CEN/TC 454/WG 4, Specifications for food/feed sector applications

CEN/TC 454/WG 5, Specifications for non-food/feed sector applications

CEN/TC 454/WG 6, Product test methods

CEN/TC 454/WG 7, Product test methods - saccharides, proteins, amino-acids

CEN/TC 454/WG 8, Sampling

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Bränsle Allmänt (75.160.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Organisation

Arbetet i SIS/TK 526 sker dels i kommittén dels i en arbetsgrupp:

AG 7: Alger och algbaserade produkter

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Vice projektledare
072-280 19 40
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Olof Johansson
Ordförande
Sveaskog Förvaltnings AB