Standardutveckling · SIS/TK 526

Hållbarhetskriterier för bioenergi

En ökad användning av bioenergi – för el, uppvärmning samt som drivmedel – är viktig både för marknaden och ur politiskt perspektiv. För att nå de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar som bioenergi kan medföra krävs det att denna är hållbart producerad. Gemensamma kriterier för Europa och globalt är viktiga.

Globalt arbete

Efter fem års arbete publicerades 2015  SS-ISO 13065:2015 Hållbarhetskriterier för bioenergi. Standarden täcker in samtliga former av bioenergi (fast, flytande, gasformig) och omfattar alla tre benen av hållbarhet, miljömässig, social och ekonomisk. Se separat material för mer information om standarden. Standarden finns även översatt till svenska.

Europeiskt pågående arbete

Inom CEN/TC 383, Sustainability criteria for biomass for energy applications, har sedan tidigare tre standarder och en teknisk specifikation  publicerats. Dessa har som fokus att underlätta uppfyllanden av förnybartdirektivet (2009/28/EU).

Miljödelen (16214-3) har nyligen uppdaterats i enlighet med den nya förordningen om gräsmark. Det ska även göras mindre revideringar av de befintliga standarderna så att även ILUC-direktivet täcks in. Sverige har ledarskapet för den arbetsgrupp som uför dessa uppgifter.

När det nya förslaget till Förnybarhetsdirektiv (RED II) är färdigförhandlat kommer standarder relaterade till detta att tas fram inom CEN/TC 383. Förslaget innefattar även fasta biobränslen till el, värme och kyla.

Ett nytt standardiseringsarbet för alger, CEN/TC 454, har startats efter ett mandat från Europeiska kommissionen. Arbetet bevakas gemensamt av SIS/TK 526 och SIS/TK565 Biobaserade produkter.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 9 standarder
CEN/TS 16214-2, Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 2: Oberoende granskning, spårbarhet och massbalans
EN 17399, Alger och algbaserade produkter eller intermediärer - Terminologi
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Methods of sampling and analysis - Quantification of chlorophyll
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Methods of sampling and analysis - Determination of total lipids using the Ryckebosch-Foubert method
CEN/TR , Algae and algae products — Specifications for cosmetic sector applications
CEN/TR , Algae and algae products — Specifications for food and feed sector applications
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Terms and definitions
EN , Algae and algae products — Identification of the biomass of micro-algae, macro-algae, cyanobacteria and/or Labyrithulomycetes — Detection and identification with morphological and/or molecular methods
CEN/TR , Algae and algae products - Specifications for Pharmaceutical sector applications
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 526/AG 01, Övergripande frågor (inklusive terminologi, verifiering och auditing)
SIS/TK 526/AG 02, GHG - Växthusgaser
SIS/TK 526/AG 03, Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter
SIS/TK 526/AG 04, Indirekta effekter
SIS/TK 526/AG 06, Miljöaspekter (CEN)
SIS/TK 526/AG 07, Alger och algbaserade produkter
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Energiforsk AB, Stockholm
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Göteborg Energi AB, Göteborg
HN Enspire, Uppsala
Holmen Skog AB, Örnsköldsvik
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Miljö- och energidepartementet, Stockholm
SCA Forest Products AB, Sundsvall
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Sveaskog Förvaltnings AB, Stockholm
Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Umeå
Södra Skogsägarna ek för, Växjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 383, Sustainably produced biomass for energy applications
CEN/TC 383/WG 3, Biodiversity and Environmental aspects
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Bränsle Allmänt (75.160.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Organisation

Arbetet i SIS/TK 526 är indelat i sex arbetsgrupper:

AG 1: Övergripande frågor (terminologi, verifiering, auditing)
AG 2: GHG - Växthusgaser
AG 3: Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter
AG 4: Indirekta effekter
AG 6: Miljöeffekter (CEN)
AG 7: Alger och algbaserade produkter

Kalender
2020
februari
ons
19
SIS/TK 526 Stockholm
09:30 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Projektledare
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se