Standardutveckling · SIS/TK 526

Hållbarhetskriterier för bioenergi

En ökad användning av bioenergi – för el, uppvärmning samt som drivmedel – är viktig både för marknaden och ur politiskt perspektiv. För att nå de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar som bioenergi kan ge krävs det att den är hållbart producerad. Gemensamma kriterier för Europa och globalt är viktiga.

Globalt arbete

Efter fem års arbete publicerades 2015  SS-ISO 13065:2015 Hållbarhetskriterier för bioenergi. Standarden täcker in samtliga former av bioenergi (fast, flytande, gasformig) och omfattar alla tre benen av hållbarhet, miljömässig, social och ekonomisk. Standarden finns även översatt till svenska.

Europeiskt pågående arbete

Inom CEN/TC 383, Sustainably produced biomass for energy applications, har sedan tidigare tre standarder och en teknisk specifikation  publicerats. Dessa har som fokus att underlätta uppfyllanden av förnybartdirektivet (2009/28/EU).

Det reviderade direktivet, Direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning), ofta kallat REDII, innebär att standarderna behöver revideras. RED II innehåller bland annat även hållbarhetskriterier för fasta biobränslen till el, värme och kyla. Standarderna för terminologi (del 1) och hållbarhetskriterier relaterade till miljö (del 3) har nu godkänts vid slutomröstning och kommer att finnas tillgängliga i nya utgåvor. Processen startade i maj 2021 inom WG 3. För mer information se här

Alger och algbaserade produkter

Ett standardiseringsarbete för alger, CEN/TC 454, har startats efter ett mandat från Europeiska kommissionen. Detta arbete bevakas gemensamt av SIS/TK 526 och SIS/TK 565 Biobaserade produkter.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Nyheter
Utgivet 11 standarder
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 526/AG 07, Alger och algbaserade produkter
Deltagare 11 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Energiforsk AB, Stockholm
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Göteborg Energi AB, Göteborg
Holmen Skog AB, Örnsköldsvik
SCA Forest Products AB, Sundsvall
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Sveaskog Förvaltnings AB, Stockholm
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Skogsbiblioteket, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 383, Sustainably produced biomass for energy applications
CEN/TC 383/WG 3, Biodiversity and Environmental aspects
SIS/TK 526/AG 07, Alger och algbaserade produkter:

CEN/TC 454, Algae and algae products

CEN/TC 454/WG 1, Terminology

CEN/TC 454/WG 4, Specifications for food/feed sector applications

CEN/TC 454/WG 5, Specifications for non-food/feed sector applications

CEN/TC 454/WG 6, Product test methods

CEN/TC 454/WG 7, Product test methods - saccharides, proteins, amino-acids

CEN/TC 454/WG 8, Sampling

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Bränsle Allmänt (75.160.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Organisation

Arbetet i SIS/TK 526 sker dels i kommittén dels i en arbetsgrupp:

AG 7: Alger och algbaserade produkter

Kalender

2024
augusti
ons
21
SIS/TK 526
13:00 - 14:30

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Vice projektledare
072-280 19 40
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Olof Johansson
Ordförande
Sveaskog Förvaltnings AB