Standard Svensk standard · SS-ISO 13065:2015

Hållbarhetskriterier för bioenergi (ISO 13065:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13065:2015

Hållbarhetskriterier för bioenergi (ISO 13065:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard specificerar principer, kriterier och indikatorer för bioenergileverantörskedjan för att underlätta bedömningen av miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Denna internationella standard är tillämplig på hela leverantörskedjan, delar av en leverantörskedja eller en enskild process i leverantörskedjan. Denna internationella standard gäller alla former av bioenergi, oavsett råmaterial, geografiskt läge, teknik eller slutanvändning. Denna internationella standard fastställer inte tröskelvärden eller gränser och beskriver inte specifika bioen-ergiprocesser och -produktionsmetoder. Efterlevnad av denna internationella standard avgör inte hållbarhet-en hos processer eller produkter. Denna internationella standard är avsedd att underlätta jämförbarheten för olika bioenergiprocesser eller -produkter. Den kan även användas för att underlätta jämförbarheten för bioenergi och andra energialternativ.

Ämnesområden

Övrigt (13.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13065:2015

Hållbarhetskriterier för bioenergi (ISO 13065:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hållbarhetskriterier för bioenergi, SIS/TK 526

Internationell titel: Sustainability criteria for bioenergy (ISO 13065:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8019719

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-14

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-ISO 13065:2015