Standard Swedish standard · SS-ISO 13065:2015

Sustainability criteria for bioenergy (ISO 13065:2015, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 13065:2015

Sustainability criteria for bioenergy (ISO 13065:2015, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard specificerar principer, kriterier och indikatorer för bioenergileverantörskedjan för att underlätta bedömningen av miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Denna internationella standard är tillämplig på hela leverantörskedjan, delar av en leverantörskedja eller en enskild process i leverantörskedjan. Denna internationella standard gäller alla former av bioenergi, oavsett råmaterial, geografiskt läge, teknik eller slutanvändning. Denna internationella standard fastställer inte tröskelvärden eller gränser och beskriver inte specifika bioen-ergiprocesser och -produktionsmetoder. Efterlevnad av denna internationella standard avgör inte hållbarhet-en hos processer eller produkter. Denna internationella standard är avsedd att underlätta jämförbarheten för olika bioenergiprocesser eller -produkter. Den kan även användas för att underlätta jämförbarheten för bioenergi och andra energialternativ.

Subjects

Other (13.020.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 13065:2015

Sustainability criteria for bioenergy (ISO 13065:2015, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8019719

Edition: 1

Approved: 9/14/2015

No of pages: 72

Also available in: SS-ISO 13065:2015