Standard Svensk standard · SS-EN 16214-3:2012+A1:2017

Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 3: Biodiversitet och miljömässiga aspekter relaterade till naturskyddsändamål

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16214-3:2012+A1:2017

Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 3: Biodiversitet och miljömässiga aspekter relaterade till naturskyddsändamål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard only defines procedures, criteria and indicators to provide the required evidence for:
- production of raw material in areas for nature protection purposes;
- harvesting of raw material from non-natural highly biodiverse grasslands; and
- cultivation and harvesting on peatland.
This European Standard specifies requirements relevant for the provision of evidence by economic operators that the production, cultivation and harvesting of raw materials is in accordance with legal or other requirements concerning the areas mentioned above.
This European Standard is applicable to production, cultivation and harvesting of biomass for biofuels and bioliquids production.
NOTE At several occasions in the text the plural form "purposes" is used, but in practice there can be just one nature protection or harvesting of raw material purpose.

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16214-3:2012+A1:2017

Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 3: Biodiversitet och miljömässiga aspekter relaterade till naturskyddsändamål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hållbarhetskriterier för bioenergi, SIS/TK 526

Internationell titel: Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 3: Biodiversity and environmental aspects related to nature protection purposes

Artikelnummer: STD-8027676

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-24

Antal sidor: 40