Nyhet · 2022-06-16

Hållbarhetskriterier för bioenergi - standarder på remiss

Nu i juli har två standarder om Hållbarhetskriterier för bioenergi (prEN 16214-1 och prEN 16214-3) kommit ut på remiss. Du hittar dem här (klicka).

Vill du hellre läsa och kommentera förslagen som vanliga filer, fyll i formuläret nedan.

I september kommer projektledningen för TK 526 att hålla ett remisseminarium på plats i Stockholm. Du kan redan nu anmäla dig till seminariet här >

Intresseanmälan

Ja, tack!
Bekräfta ruta

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS/TK 526? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Projektledare
072-280 19 40
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se

Program

Programmet för remisseminariet kommer bland annat att innehålla följande:
  • Inledning om ansvarig för förslagen, SIS/TK 526 Hållbarhetskriterier för bioenergi och svenskt sekretariat i CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects
  • Presentation av prEN 16214-1, Sustainability and greenhouse gas emission saving criteria for biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology
    Detta förslag till terminologistandard har sin bas i det reviderade förnybartdirektivet (RED II)
  • Presentation av prEN 16214-3, Sustainability and greenhouse gas emission saving criteria for biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 3: Sustainability criteria related to environmental aspects
    Detta förslag till standard har sin bas i det reviderade förnybartdirektivet (RED II) och berör hållbarhetsaspekter som ingår i detta direktiv
  • Frågor och diskussion
  • Vägen framåt och avslutning