Standardutveckling · SIS/TK 412

Fasta bränslen

Idag finns det en stor efterfrågan på energikällor som bidrar till att världens totala koldioxidutsläpp minskar och till att den globala uppvärmningen bromsas. Allt fler aktörer övergår från fossila bränslen till förnybara bränslen. Till förnybara bränslen räknas fasta biobränslen, som pellets eller flis men även återvunna bränslen som brännbart avfall från hushåll och industri. I denna omställning spelar standardisering en viktig roll för att underlätta handel och användning av fasta bränslen samt för att minska de risker som kan uppkomma vid användning och hantering av dessa bränsletyper.

Kommittén för Fasta bränslen, SIS/TK 412, arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och globalt. Standardiseringsarbetet gäller både fasta biobränslen och fasta återvunna bränslen.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska och globala standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det viktigt att ha gemensamma metoder för provtagning, testning och klassificering av bränslena, vilket underlättar internationell handel. Gemensam terminologi är i detta sammanhang också mycket värdefullt.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska och globala standardiseringen.  Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att bränslena tillverkas efter marknadens krav, vilket underlättar handeln.

Sverige har genom SIS/TK 412 Fasta bränslen tagit på sig ett stort internationellt ansvar och leder arbetet i följande internationella grupper:

  • ISO/TC 238 Solid biofuels
  • ISO/TC 238/WG 7 Safety of solid biofuels
  • CEN/TC 335 Solid biofuels
  • CEN/TC 343/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 6 Safety of solid recovered fuels

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta i kommittén
Arbetar nu med 27 standarder
SS 187187, Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av halten oförbränt i fasta restprodukter
ISO 4349, Fasta återvunna bränslen - Provningsmetod för att bestämma index för återvinning
ISO 18123, Fasta biobränslen - Bestämning av halten flyktiga ämnen
ISO 18134-3, Fasta biobränslen - Bestämning av fukthalt - Torkning i ugn - Del 3: Fukthalt i finmalt (< 1 mm) analysprov
EN ISO 4349, Fasta återvunna bränslen - Provningsmetod för att bestämma index för återvinning (ISO/DIS 4349:2023)
ISO 3884, Solid recovered fuels - Determination of elemental content (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn)
ISO 17225-8, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 8: Termiskt behandlade och kompakterade biobränslen
ISO 17829, Fasta biobränslen - Bestämning av längd och diameter på pellets
ISO 17828, Fasta biobränslen - Bestämning av skrymdensitet
EN ISO 3884, Solid recovered fuels — Methods for the determination of the content of elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S, Si, Ti, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn)
ISO 18708, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av skrymdensitet
ISO 17827-1, Fasta biobränslen - Bestämning av partikelstorleksfördelning för okompakterade bränslen - Del 1: Metod - Oscillerande såll med hålstorlek 3,15 mm och större
EN ISO 17827-1, Fasta biobränslen - Bestämning av partikelstorleksfördelning för "uncompressed fuels" - Del 1: Metod - Oscillerande såll med hålstorlek 3,15 mm och större (ISO/DIS 17827-1:2022)
ISO 17827-2, Fasta biobränslen - Bestämning av partikelstorleksfördelning för okomprimerade bränslen - Del 2: Metod - Vibrerande såll med hålstorlek 3,15 mm och mindre
EN ISO 17827-2, Fasta biobränslen - Bestämning av partikelstorleksfördelning för okomprimerade bränslen - Del 2: Metod - Vibrerande såll med hålstorlek 3,15 mm och mindre (ISO/DIS 17827-2:2022)
EN ISO 17830, Fasta biobränslen - Bestämning av partikelstorleksbestämning för sönderdelade pellets (ISO/DIS 17830:2023)
ISO/TR 17595, Implementation of ISO standards for characterization of wood chip fuel — Essential information for producers and users
ISO 17830, Fasta biobränslen - Bestämning av partikelstorleksbestämning för sönderdelade pellets
EN ISO 18134-2, Fasta biobränslen - Bestämning av fukthalt - Torkning i ugn - Del 2: Total fukthalt - Förenklad metod (ISO/DIS 18134-2:2023)
ISO 18134-2, Fasta biobränslen - Bestämning av fukthalt - Torkning i ugn - Del 2: Total fukthalt - Förenklad metod
ISO 18847, Fasta biobränslen - Bestämning av partikeldensitet i pellets och bricketter
EN ISO 18847, Fasta biobränslen - Bestämning av partikeldensitet i pellets och bricketter (ISO/DIS 18847:2023)
EN ISO 17828, Fasta biobränslen - Bestämning av skrymdensitet
EN ISO 17829, Fasta biobränslen - Bestämning av längd och diameter på pellets
ISO/TS 21024, Solid recovered fuels — Specification and classification — General requirements for coupling power generation by coal-fired power plants
ISO 22075, Solid recovered fuels — Real-time determination of parameters by near-infrared spectroscopy
ISO 21660-2, Solid recovered fuels — Determination of moisture content using the oven dry method — Part 2: Part 2: Determination of total moisture by a simplified method
Visa fler Visa färre
Utgivet 108 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 412/AG 4, Aska
SIS/TK 412/AG 5, Kol
SIS/TK 412/AG 6, Torv
Deltagare 19 företag och organisationer
Avfall Sverige AB, Malmö
Borås Energi och Miljö AB, Borås
Energiforsk AB, Stockholm
Eon Energiinfrastruktur AB, Örebro
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Firefly AB, Stockholm
Karlstads Energi AB, Karlstad
Kraftringen Energi AB, Lund
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Skellefteå Kraft AB, Skellefteå
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Stena Recycling International AB, Göteborg
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Svensk Däckåtervinning AB (SVB), Vaxholm
Södra skogsägarna ekonomisk förening, Växjö
Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås
Vattenfall AB, Stockholm
Vattenfall AB, Nyköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 15 internationella kommittéer
ISO/TC 238, Solid biofuels
ISO/TC 238/WG 1, Terminology
ISO/TC 238/WG 2, Fuel specifications and classes
ISO/TC 238/WG 4, Physical and mechanical test methods
ISO/TC 238/WG 5, Chemical test methods
ISO/TC 238/WG 6, Sampling and sample preparation
ISO/TC 238/WG 7, Safety of solid biofuels
ISO/TC 300, Solid recovered materials, including solid recovered fuels
ISO/TC 300/WG 1, Terminology and quality assurance
ISO/TC 300/WG 2, Specification and classes
ISO/TC 300/WG 4, Physical and mechanical tests
ISO/TC 300/WG 5, Chemical tests and determination of biomass content
ISO/TC 300/WG 6, Safety of solid recovered fuels
CEN/TC 335, Solid biofuels
CEN/TC 343, Solid recovered materials, including solid recovered fuels
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor (27.190)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och 
ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Katarina Timåker
Projektledare
katarina.timaker@sis.se

Josefine Bora
Projektkoordinator
070-7138626
josefine.bora@sis.se

Anders Lönnermark
Ordförande
RISE Research Institute of Sweden AB