Standardutveckling · SIS/TK 412

Fasta bränslen

Idag finns det en stor efterfrågan på energikällor som bidrar till att världens totala koldioxidutsläpp minskar och till att den globala uppvärmningen bromsas. Allt fler aktörer övergår från fossila bränslen till förnybara bränslen. Till förnybara bränslen räknas fasta biobränslen, som pellets eller flis men även återvunna bränslen som brännbart avfall från hushåll och industri. I denna omställning spelar standardisering en viktig roll för att underlätta handel och användning av fasta bränslen samt för att minska de risker som kan uppkomma vid användning och hantering av dessa bränsletyper.

Kommittén för Fasta bränslen, SIS/TK 412, arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och globalt. Standardiseringsarbetet gäller både fasta biobränslen och fasta återvunna bränslen.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska och globala standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det viktigt att ha gemensamma metoder för provtagning, testning och klassificering av bränslena, vilket underlättar internationell handel. Gemensam terminologi är i detta sammanhang också mycket värdefullt.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska och globala standardiseringen.  Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att bränslena tillverkas efter marknadens krav, vilket underlättar handeln.

Sverige har genom SIS/TK 412 Fasta bränslen tagit på sig ett stort internationellt ansvar och leder arbetet i följande internationella grupper:

  • ISO/TC 238 Solid biofuels
  • ISO/TC 238/WG 7 Safety of solid biofuels
  • CEN/TC 335 Solid biofuels
  • CEN/TC 343/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 6 Safety of solid recovered fuels

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta i kommittén
Arbetar nu med 24 standarder
SS 187187, Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av halten oförbränt i fasta restprodukter
ISO 21911-1, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning - Del 1: Isotermisk kalorimetri
EN ISO 21911-1, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning - Del 1: Isotermisk kalorimetri (ISO/DIS 21911-1:2022)
ISO 22940, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av grundkomposition genom röntgenfluorescens
ISO 20048-2, Fasta biobränslen - Bestämning av avgasning och syrenedbrytning - Del 2: Operativ metod för utvärdering av koloxidavgasning
ISO 21646, Fasta återvunna bränslen - Provberedning
ISO 4349, Solid recovered fuels — Method for the determination of the Recycling-Index
ISO/TS 21911-2, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning - Del 2: Provning med trådgallerkorguppvärmning
ISO 5370, Fasta Biobränslen — Bestämning av andelen finfraktion i pellets
ISO 18122, Fasta biobränslen - Bestämning av askhalt
ISO 18123, Fasta biobränslen - Bestämning av halten flyktiga ämnen
EN ISO 18123, Fasta biobränslen - Bestämning av halten flyktiga ämnen
ISO 18134-1, Fasta biobränslen - Bestämning av fukthalt - Torkning i ugn - Del 1: Total fukthalt - Referensmetod
ISO 18134-3, Fasta biobränslen - Bestämning av fukthalt - Torkning i ugn - Del 3: Fukthalt i finmalt (< 1 mm) analysprov
EN ISO 18134-3, Fasta biobränslen - Bestämning av fukthalt - Torkning i ugn - Del 3: Fukthalt i finmalt analysprov (ISO/DIS 18134-3:2022)
EN ISO 5370, Fasta Biobränslen — Bestämning av andelen finfraktion i pellets (ISO/FDIS 5370:2022)
EN ISO 4349, Solid recovered fuels — Method for the determination of the Recycling-Index
ISO 3884, Solid recovered fuels - Determination of elemental content (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn)
ISO 17225-8, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 8: Termiskt behandlade och kompakterade biobränslen
ISO 17829, Fasta biobränslen - Bestämning av längd och diameter på pellets
EN ISO 17225-8, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 8: Termiskt behandlade och kompakterade biobränslen (ISO/DIS 17225-8:2022)
ISO 17828, Fasta biobränslen - Bestämning av skrymdensitet
EN ISO 3884, Solid recovered fuels — Methods for the determination of the content of elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S, Si, Ti, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn)
ISO 18708, Solid recovered fuels — Determination of bulk density
Visa fler Visa färre
Utgivet 100 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 21 företag och organisationer
Avfall Sverige AB, Malmö
Borås Energi och Miljö AB, Borås
ENA Energi AB, ENKÖPING
Energiforsk AB, STOCKHOLM
Eon Energiinfrastruktur AB, ÖREBRO
Eurofins Environment Testing Sweden AB, LIDKÖPING
Firefly AB, STOCKHOLM
Kraftringen Energi AB, Lund
RISE AB, Borås
RISE AB, Borås
Skellefteå Kraft AB, SKELLEFTEÅ
SLU SBT, Umeå
Statens Energimyndighet, ESKILSTUNA
Stena Recycling International AB, GÖTEBORG
Stockholm Exergi AB, STOCKHOLM
Svensk Däckåtervinning AB (SVB), VAXHOLM
Söderenergi AB, SÖDERTÄLJE
Södra skogsägarna ekonomisk förening, Växjö
Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås
Vattenfall AB, STOCKHOLM
Vattenfall AB, NYKÖPING
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 238, Solid biofuels
ISO/TC 238/WG 1, Terminology
ISO/TC 238/WG 2, Fuel specifications and classes
ISO/TC 238/WG 4, Physical and mechanical test methods
ISO/TC 238/WG 5, Chemical test methods
ISO/TC 238/WG 6, Sampling and sample preparation
ISO/TC 238/WG 7, Safety of solid biofuels
ISO/TC 300, Solid recovered materials, including solid recovered fuels
ISO/TC 300/WG 1, Terminology and quality assurance
ISO/TC 300/WG 2, Specification and classes
ISO/TC 300/WG 3, Sampling and sample preparation
ISO/TC 300/WG 4, Physical and mechanical tests
ISO/TC 300/WG 5, Chemical tests and determination of biomass content
ISO/TC 300/WG 6, Safety of solid recovered fuels
CEN/TC 335, Solid biofuels
CEN/TC 343, Solid recovered materials, including solid recovered fuels
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor (27.190)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och 
ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Katarina Timåker
Projektledare
katarina.timaker@sis.se

Josefine Bora
Projektassistent
070-7138626
josefine.bora@sis.se