Standard Tekniska specifikationer · SS-ISO 20048-2:2023

Fasta biobränslen - Bestämning av avgasning och syrenedbrytning - Del 2: Operativ metod för utvärdering av koloxidavgasning (ISO 20048-2:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SS-ISO 20048-2:2023

Fasta biobränslen - Bestämning av avgasning och syrenedbrytning - Del 2: Operativ metod för utvärdering av koloxidavgasning (ISO 20048-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies an operational method for screening of carbon monoxide off-gassing from solid biofuel pellets. It provides requirements for sampling and establishes procedures for sample handling of solid biofuel pellets prior to the analysis of off-gassing. This document specifies the applicability and use of the method. Guidance on the applicability and use of the data is given.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10) Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SS-ISO 20048-2:2023

Fasta biobränslen - Bestämning av avgasning och syrenedbrytning - Del 2: Operativ metod för utvärdering av koloxidavgasning (ISO 20048-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Determination of off-gassing and oxygen depletion characteristics - Part 2: Operational method for screening of carbon monoxide off-gassing (ISO 20048-2:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80041243

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-02-22

Antal sidor: 24