Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16995:2015

Fasta biobränslen - Bestämning av vattenlöslig halt av klorider, natrium och kalium (ISO 16995:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard describes a method for the determination of the water soluble chloride, sodium and potassium content in solid biofuels by extraction with water in a closed container and their following quantification by different analytical techniques.

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Biobränslen (75.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Determination of the water soluble chloride, sodium and potassium content (ISO 16995:2015)

Artikelnummer: STD-105718

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-02-22

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 15105:2011