Standard Svensk standard · SS-EN 15105:2011

Fasta biobränslen - Bestämning av vattenlöslig halt av klorider, natrium och kalium

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16995:2015
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the water soluble chloride, sodium and potassium content in solid biofuels by extraction with water in a closed container and their following quantification by different analytical techniques.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Determination of the water soluble chloride, sodium and potassium content

Artikelnummer: STD-76603

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-28

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN ISO 16995:2015