Standard Svensk standard · SS-ISO 13909-6:2019

Kol och koks - Mekanisk provtagning - Del 6: Koks - Beredning av analysprov (ISO 13909-6:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 13909 describes the preparation of samples of coke from the combination of primary
increments to the preparation of samples for specific tests.

Ämnesområden

Kol (73.040) Fasta bränslen (75.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 6: Coke - Preparation of test samples (ISO 13909-6:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-80010773

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-04

Antal sidor: 40

Ersätter: SS 187133