Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17225-5:2021

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 5: Brännved (ISO/DIS 17225-5:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17225-5:2021

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 5: Brännved (ISO/DIS 17225-5:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document determines the fuel quality classes and specifications of graded firewood. This document
covers only firewood produced from the following raw materials (see ISO 17725-1:2021, Table 1):
— 1.1.1 Whole trees without roots;
— 1.1.3 Stem wood;
— 1.1.4 Logging residues (thick branches, tops etc.);
— 1.2.1 Chemically untreated by-products and residues from wood processing industry

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Fasta bränslen (75.160.10) Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17225-5:2021

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 5: Brännved (ISO/DIS 17225-5:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Graded firewood (ISO 17225-5:2021)

Artikelnummer: STD-80030642

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-08-05

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 17225-5:2014