Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17225-4:2021

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 4: Träflis (ISO 17225-4:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17225-4:2021

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 4: Träflis (ISO 17225-4:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document determines the fuel quality classes and specifications of graded wood chips. This
document covers only wood chips produced from the following raw materials (see ISO 17225-
1:2021, Table 1):
• 1.1 Forest, plantation and other virgin wood;
• 1.2 By-products and residues from wood processing industry;
• 1.3.1 Chemically untreated used wood.
This document covers only wood chips, which are produced with sharp tools, and does not cover hog
fuel, which is produced with blunt tools.

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Fasta bränslen (75.160.10) Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17225-4:2021

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 4: Träflis (ISO 17225-4:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 4: Graded wood chips (ISO 17225-4:2021)

Artikelnummer: STD-80028132

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-03-15

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 17225-4:2014