Standard Svensk standard · SS 187114:2017

Torvbränslen - Provberedning

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard beskriver förfarandet vid beredning av prov för kvalitetskontroll på fasta torvbränslen. Kvalitetskontrollen kan omfatta, till exempel när proverna ska testas för värmevärde, fukthalt, askhalt, askans smältförlopp, kemisk sammansättning och svavel.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Peat fuels - Sample preparation

Artikelnummer: STD-8027497

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-07-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 187114