Standard Svensk standard · SS 187114:2017

Torvbränslen - Provberedning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 187114:2017

Torvbränslen - Provberedning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver förfarandet vid beredning av prov för kvalitetskontroll på fasta torvbränslen. Kvalitetskontrollen kan omfatta, till exempel när proverna ska testas för värmevärde, fukthalt, askhalt, askans smältförlopp, kemisk sammansättning och svavel.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 187114:2017

Torvbränslen - Provberedning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Peat fuels - Sample preparation

Artikelnummer: STD-8027497

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-07-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 187114