Standard Swedish standard · SS 187114:2017

Peat fuels - Sample preparation

Status: Valid

Scope
Denna standard beskriver förfarandet vid beredning av prov för kvalitetskontroll på fasta torvbränslen. Kvalitetskontrollen kan omfatta, till exempel när proverna ska testas för värmevärde, fukthalt, askhalt, askans smältförlopp, kemisk sammansättning och svavel.

Subjects

Solid fuels (75.160.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-8027497

Edition: 2

Approved: 7/20/2017

No of pages: 20

Replaces: SS 187114