Standard Svensk standard · SS 187187

Fasta bränslen - Bestämning av halten oförbränt i fasta restprodukter

Status: Gällande

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid fuels - Determination of the amount of unburned material in solid residues from combustion

Artikelnummer: STD-16240

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-03-08

Antal sidor: 7