Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21654:2021

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av kalorimetriskt värmevärde (ISO 21654:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21654:2021

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av kalorimetriskt värmevärde (ISO 21654:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Standard specifies a method for the determination of gross calorific value of solid recovered fuels at constant volume and at the reference temperature 25 °C in a bomb calorimeter calibrated by combustion of certified benzoic acid.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10) Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21654:2021

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av kalorimetriskt värmevärde (ISO 21654:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Determination of calorific value (ISO 21654:2021)

Artikelnummer: STD-80030271

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-07-13

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-EN 15400:2011