Standard Svensk standard · SS-EN 15400:2011

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av kalorimetriskt värmevärde

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 21654:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15400:2011

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av kalorimetriskt värmevärde
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of gross calorific value of solid recovered fuels at constant volume and at the reference temperature 25 °C in a bomb calorimeter calibrated by combustion of certified benzoic acid.

Ämnesområden

Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15400:2011

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av kalorimetriskt värmevärde
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Determination of calorific value

Artikelnummer: STD-77284

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-28

Antal sidor: 68

Ersätter: SIS-CEN/TS 15400:2007

Ersätts av: SS-EN ISO 21654:2021