Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21663:2020

Fasta återvunna bränslen - Metod för bestämning av kol- (C), väte- (H) och kvävehalt (N) samt svavel (S) genom instrumentmetoder (ISO 21663:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21663:2020

Fasta återvunna bränslen - Metod för bestämning av kol- (C), väte- (H) och kvävehalt (N) samt svavel (S) genom instrumentmetoder (ISO 21663:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of carbon (C), hydrogen (H),
nitrogen (N) and sulphur (S) by instrumental method. Depending on the amount of test portion used,
micro and macro instrumental apparatus are used.
An alternative method based on high temperature furnace combustion and IR detection is described in
Annex A.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10) Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21663:2020

Fasta återvunna bränslen - Metod för bestämning av kol- (C), väte- (H) och kvävehalt (N) samt svavel (S) genom instrumentmetoder (ISO 21663:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Methods for the determination of carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) and sulphur (S) by the instrumental method (ISO 21663:2020)

Artikelnummer: STD-80026651

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-14

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15407:2011