Standard Specifikation · SIS-CEN ISO/TS 21911-2:2023

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning - Del 2: Provning med trådgallerkorguppvärmning (ISO/DTS 21911-2:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Specifikation · SIS-CEN ISO/TS 21911-2:2023

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning - Del 2: Provning med trådgallerkorguppvärmning (ISO/DTS 21911-2:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidance on basket heating tests for characterization of self-heating properties of solid recovered fuels (SRFs).
This document includes:
a) a compilation of basket heating test methods;
b) guidance on the applicability and use of basket heating tests for SRF;
c) information on the application of basket heating test data for calculations of critical conditions in storage.
Data on spontaneous heat generation determined using this document is only associated with the specific quality and age of the sample material.
The information derived using this document is intended for use in quality control and in hazard and risk assessments related to the procedures given in ISO 21912.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Specifikation · SIS-CEN ISO/TS 21911-2:2023

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning - Del 2: Provning med trådgallerkorguppvärmning (ISO/DTS 21911-2:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Determination of self-heating - Part 2: Basket heating tests (ISO/TS 21911-2:2022)

Artikelnummer: STD-80041482

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-03-02

Antal sidor: 44