Standard Svensk standard · SS-EN 15234-5:2012

Fasta biobränslen - Kvalitetssäkring av bränslen - Del 5: Brännved för icke-industriell användning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the procedures to fulfil the quality requirements (quality control) and describes measures to ensure adequate confidence that specification of firewood described in EN 14961-5 is fulfilled (quality assurance). This European Standard covers the raw material supply, production and delivery chain, from purchasing of raw materials to point of delivery to the end-user.

This European standard covers only quality assurance for firewood produced from the woody biomasses stated in EN 14961-1:2010, Table 1 and EN 14961-5.

Ämnesområden

Biobränslen (75.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 5: Firewood for non-industrial use

Artikelnummer: STD-84913

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-07

Antal sidor: 24