Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21644:2021

Fasta återvunna bränslen -Metoder för bestämning av halten biomassa (ISO 21644:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21644:2021

Fasta återvunna bränslen -Metoder för bestämning av halten biomassa (ISO 21644:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies two methods for the determination of the biomass content in solid
recovered fuels: the selective dissolution and the 14C content method. The standard provides the
criteria for choosing the more appropriate method and some examples of application.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10) Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21644:2021

Fasta återvunna bränslen -Metoder för bestämning av halten biomassa (ISO 21644:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Methods for the determination of biomass content (ISO 21644:2021)

Artikelnummer: STD-80027289

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-01-26

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 15440:2011/AC:2014 , SS-EN 15440:2011