Standard Svensk standard · SS-EN 15440:2011/AC:2014

Fasta återvunna bränslen - Metoder för bestämning av halten biomassa

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies three normative methods for the determination of the biomass fraction in solid recovered fuel, and when to use each method. The methods are the selective dissolution in a hydrogen peroxide/sulphuric acid mixture, the manual sorting method and the method based on the 14C content.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10) Biobränslen (75.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Methods for the determination of biomass content

Artikelnummer: STD-101269

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-02-28

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 15440:2011