Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15406:2014

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av valvbildningsegenskaper i bulkmaterial

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15406:2014

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av valvbildningsegenskaper i bulkmaterial
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification specifies a method for the determination of bridging properties of solid recovered fuels using standard measuring equipment. The method is applicable to all solid recovered fuels with maximum dimensions of the particle of 100 mm.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15406:2014

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av valvbildningsegenskaper i bulkmaterial
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Determination of bridging properties of bulk material

Artikelnummer: STD-101258

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-02-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-CEN/TS 15406:2008