Standard Svensk standard · SS 187101:2017

Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av totala klorhalten i fasta restprodukter med bombmetod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 187101:2017

Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av totala klorhalten i fasta restprodukter med bombmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar en metod för bestämning av den totala klorhalten i fasta restprodukter, antingen genom en potentiometrisk fällningstitrering eller jonkromatografiskt. Metoden bygger på förbränning av provet i syrgasatmosfär i en förbränningsbomb.
Metoden i denna standard är avsedd för fasta bränslen med klorhalter mer än eller lika med 10 mg/kg.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 187101:2017

Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av totala klorhalten i fasta restprodukter med bombmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid residues from combustion - Determination of Total Chlorine in Solid Residues by Combustion in a Calorimetric Bomb

Artikelnummer: STD-8027495

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-20

Antal sidor: 20