Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17829:2015

Fasta biobränslen - Bestämning av längd och diameter på pellets (ISO 17829:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the methods for the determination of diameter and length of pellets. Concerning the pellet length methods for both determination of the proportion of oversized pellets and for determination of the average length are included.

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Biobränslen (75.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Determination of length and diameter of pellets (ISO 17829:2015)

Artikelnummer: STD-8017292

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 16127:2012