Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21640:2021

Fasta återvunna bränslen - Specifikationer och klassificering (ISO 21640:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21640:2021

Fasta återvunna bränslen - Specifikationer och klassificering (ISO 21640:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a classification system for solid recovered fuels (SRF)
and a template for the specification of their properties.
SRF are produced from non-hazardous waste.
Excluded:
- untreated municipal solid waste
- Solid Biofuels included in the scope of ISO TC238

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21640:2021

Fasta återvunna bränslen - Specifikationer och klassificering (ISO 21640:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Specifications and classes (ISO 21640:2021)

Artikelnummer: STD-80029515

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-05-31

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 15359:2011