Standard Svensk standard · SS 187186:2017

Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av totala svavelhalten i fasta restprodukter via högtemperaturförbränning och IR-detektor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 187186:2017

Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av totala svavelhalten i fasta restprodukter via högtemperaturförbränning och IR-detektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar en metod för bestämning av totala svavelhalten i askor och andra fasta restprodukter från förbränning av fasta bränslen. Metoden är en relativ mätmetod som kräver standardreferensmaterial för kalibrering. Metoden som ursprungligen används för kolbränslen, har bearbetats för att bli användbar för askor och andra restprodukter från förbränning. Metoden är avsedd att användas för svavelhalter större än 0,01 % massfraktion.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 187186:2017

Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av totala svavelhalten i fasta restprodukter via högtemperaturförbränning och IR-detektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Solid residues from combustion - Determination of total sulfur in solid residues using a high temperature combustion method with an IR-detection procedure

Artikelnummer: STD-8027500

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-07-20

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 187186