Standard Swedish standard · SS 187186:2017

Solid residues from combustion - Determination of total sulfur in solid residues using a high temperature combustion method with an IR-detection procedure

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 187186:2017

Solid residues from combustion - Determination of total sulfur in solid residues using a high temperature combustion method with an IR-detection procedure
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 700 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard specificerar en metod för bestämning av totala svavelhalten i askor och andra fasta restprodukter från förbränning av fasta bränslen. Metoden är en relativ mätmetod som kräver standardreferensmaterial för kalibrering. Metoden som ursprungligen används för kolbränslen, har bearbetats för att bli användbar för askor och andra restprodukter från förbränning. Metoden är avsedd att användas för svavelhalter större än 0,01 % massfraktion.

Subjects

Solid fuels (75.160.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 187186:2017

Solid residues from combustion - Determination of total sulfur in solid residues using a high temperature combustion method with an IR-detection procedure
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 700 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-8027500

Edition: 2

Approved: 7/20/2017

No of pages: 16

Replaces: SS 187186