Standard Swedish standard · SS 187186

Solid fuels - Determination of total sulfur in solid residues using a high temperature combustion method with an IR-detection procedure

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 187186:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 187186

Solid fuels - Determination of total sulfur in solid residues using a high temperature combustion method with an IR-detection procedure
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
I standarden beskrivs en metod för bestämning av totala svavelhalten i askor och andra fasta restprodukter från förbränning av fasta bränslen. Metoden är en relativ mätmetod som kräver standardreferensmaterial för kalibrering. Metoden, som ursprungligen använts för kolbränslen, har bearbetats för att bli användbar för askor och andra fasta restprodukter. Metoden kan användas för svavelhalter >- 0,05% (massfraktion i %).

Subjects

Solid fuels (75.160.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 187186

Solid fuels - Determination of total sulfur in solid residues using a high temperature combustion method with an IR-detection procedure
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-16241

Edition: 1

Approved: 3/8/1995

No of pages: 8

Replaced by: SS 187186:2017