Standard Svensk standard · SS 187186

Fasta bränslen - Bestämning av totala svavelhalten i fasta restprodukter via högtemperaturförbränning och IR-detektor

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 187186:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 187186

Fasta bränslen - Bestämning av totala svavelhalten i fasta restprodukter via högtemperaturförbränning och IR-detektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I standarden beskrivs en metod för bestämning av totala svavelhalten i askor och andra fasta restprodukter från förbränning av fasta bränslen. Metoden är en relativ mätmetod som kräver standardreferensmaterial för kalibrering. Metoden, som ursprungligen använts för kolbränslen, har bearbetats för att bli användbar för askor och andra fasta restprodukter. Metoden kan användas för svavelhalter >- 0,05% (massfraktion i %).

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 187186

Fasta bränslen - Bestämning av totala svavelhalten i fasta restprodukter via högtemperaturförbränning och IR-detektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid fuels - Determination of total sulfur in solid residues using a high temperature combustion method with an IR-detection procedure

Artikelnummer: STD-16241

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-03-08

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS 187186:2017