Standard Svensk standard · SS-EN 15415-2:2012

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av partikelstorleksfördelning - Del 2: Manuell metod för den största beräknade längden för stora partiklar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15415-2:2012

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av partikelstorleksfördelning - Del 2: Manuell metod för den största beräknade längden för stora partiklar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the determination of particle size distribution of solid recovered fuels. It establishes a manual method for the determination of the maximum projected length for large dimension particles. It applies to both agglomerated and non agglomerated solid recovered fuel pieces exhibiting an irregular shape, such as shredded end-of-life tyres and demolition woods.
This document does not apply to filaments protruding from the SRF pieces.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15415-2:2012

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av partikelstorleksfördelning - Del 2: Manuell metod för den största beräknade längden för stora partiklar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Determination of particle size distribution - Part 2: Maximum projected length method (manual) for large dimension particles

Artikelnummer: STD-86017

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-04-13

Antal sidor: 24