Standard Svensk standard · SS-EN 15415-3:2012

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av partikelstorleksfördelning - Del 3: Metod med bildanalys för stora partiklar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15415-3:2012

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av partikelstorleksfördelning - Del 3: Metod med bildanalys för stora partiklar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the determination of particle size distribution of solid recovered fuels using an image analysis method. It applies to both agglomerated and non-agglomerated solid, recovered, fuel pieces exhibiting an irregular shape, such as shredded end-of-life tyres and demolition woods. It provides the determination of the maximum projected length as well as parameters such as equivalent diameter. It also gives a characterisation of the filaments protruding from the SRF pieces.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15415-3:2012

Fasta återvunna bränslen - Bestämning av partikelstorleksfördelning - Del 3: Metod med bildanalys för stora partiklar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Determination of particle size distribution - Part 3: Method by image analysis for large dimension particles

Artikelnummer: STD-86018

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-04-13

Antal sidor: 24