Standard Svensk standard · SS 187185:2017

Torvbränslen - Bestämning av totala klorhalten genom förbränning i kalorimetrisk bomb

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 187185:2017

Torvbränslen - Bestämning av totala klorhalten genom förbränning i kalorimetrisk bomb
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar en metod för bestämning av den totala klorhalten i fasta torvbränslen, antingen genom en potentiometrisk fällningstitrering eller jonkromatografiskt. Metoden bygger på förbränning av provet i syrgasatmosfär i en förbränningsbomb.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 187185:2017

Torvbränslen - Bestämning av totala klorhalten genom förbränning i kalorimetrisk bomb
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid fuels - Determination of total chlorine in solid fuels and solid residues by combustion in a calorimetric bomb

Artikelnummer: STD-8027499

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-07-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 187185