Standard Svensk standard · SS 187185:2017

Torvbränslen - Bestämning av totala klorhalten genom förbränning i kalorimetrisk bomb

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard specificerar en metod för bestämning av den totala klorhalten i fasta torvbränslen, antingen genom en potentiometrisk fällningstitrering eller jonkromatografiskt. Metoden bygger på förbränning av provet i syrgasatmosfär i en förbränningsbomb.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid fuels - Determination of total chlorine in solid fuels and solid residues by combustion in a calorimetric bomb

Artikelnummer: STD-8027499

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-07-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 187185