Standard Swedish standard · SS 187185:2017

Solid fuels - Determination of total chlorine in solid fuels and solid residues by combustion in a calorimetric bomb

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 187185:2017

Solid fuels - Determination of total chlorine in solid fuels and solid residues by combustion in a calorimetric bomb
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 635 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard specificerar en metod för bestämning av den totala klorhalten i fasta torvbränslen, antingen genom en potentiometrisk fällningstitrering eller jonkromatografiskt. Metoden bygger på förbränning av provet i syrgasatmosfär i en förbränningsbomb.

Subjects

Solid fuels (75.160.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 187185:2017

Solid fuels - Determination of total chlorine in solid fuels and solid residues by combustion in a calorimetric bomb
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 635 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-8027499

Edition: 2

Approved: 7/20/2017

No of pages: 20

Replaces: SS 187185