Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12966-2:2017

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor – Gaskromatografi av fettsyrametylestrar (FAME) – Del 2: Framställning av metylestrar av fettsyror (ISO 12966-2:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12966-2:2017

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor – Gaskromatografi av fettsyrametylestrar (FAME) – Del 2: Framställning av metylestrar av fettsyror (ISO 12966-2:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 12966-2:2017 specifies methods of preparing the methyl esters of fatty acids.
It includes methods for preparing fatty acid methyl esters from animal and vegetable fats and oils, fatty acids and soaps. To cover different requirements, four methylation methods are specified, namely:
a) a "rapid" transmethylation procedure under alkaline conditions;
b) a "general" transmethylation/methylation procedure under sequential alkaline and acid conditions;
c) a BF3 transmethylation procedure;
d) an alternative procedure using acid-catalysed transmethylation of glycerides.
Methyl esters so produced are used in various analytical procedures requiring such derivatives, e.g. gas-liquid chromatography (GLC), thin-layer chromatography (TLC) and infrared spectrometry (IR).
Milk and milk products (or fat coming from milk and milk products) are excluded from the scope of this document.

Ämnesområden

Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter (67.200.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12966-2:2017

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor – Gaskromatografi av fettsyrametylestrar (FAME) – Del 2: Framställning av metylestrar av fettsyror (ISO 12966-2:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 2: Preparation of methyl esters of fatty acids (ISO 12966-2:2017)

Artikelnummer: STD-8026356

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-05-11

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 12966-2:2011