Standard Svensk standard · SS-EN 16294:2012

Petroleumprodukter och fett- och oljederivater - Bestämning av fosforhalt i fettsyrametylestrar (FAME) - Optisk emissionsspektroskopi med induktivt kopplad plasma (ICP OES)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16294:2012

Petroleumprodukter och fett- och oljederivater - Bestämning av fosforhalt i fettsyrametylestrar (FAME) - Optisk emissionsspektroskopi med induktivt kopplad plasma (ICP OES)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies an inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method for the determination of phosphorus content of Fatty Acid Methyl Esters (FAME) in the range of 2,5 mg/kg to 8,0 mg/kg.
WARNING - The use of this standard may involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16294:2012

Petroleumprodukter och fett- och oljederivater - Bestämning av fosforhalt i fettsyrametylestrar (FAME) - Optisk emissionsspektroskopi med induktivt kopplad plasma (ICP OES)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum products and fat and oil derivatives - Determination of phosphorus content in fatty acid methyl esters (FAME) - Optical emission spectral analysis with inductively coupled plasma (ICP OES)

Artikelnummer: STD-88204

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-01

Antal sidor: 24