Standard Svensk standard · SS-EN 14478:2017

Järnvägar - Bromsar - Allmänna termer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides terms and definitions for common use for brakes and braking in rolling stock.

Ämnesområden

Järnvägsteknik (01.040.45) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Braking - Generic vocabulary

Artikelnummer: STD-8030056

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-12-13

Antal sidor: 96

Ersätter: SS-EN 14478:2005