Standard Svensk standard · SS-EN 14478:2017

Järnvägar - Bromsar - Allmänna termer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides terms and definitions for common use for brakes and braking in rolling stock.

Ämnesområden

Järnvägsteknik Material och komponenter för järnvägsteknik Rälsfordon Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnvägar, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Braking - Generic vocabulary

Artikelnummer: STD-8030056

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-12-13

Antal sidor: 96

Ersätter: SS-EN 14478:2005