Standard Svensk standard · SS-EN 13231-2:2020

Järnvägar - Spår - Godkännande av arbeten - Del 2: Godkännande av omprofilering av skenor i vanlig linje, brytare, korsningar och expansionsenheter

Status: Gällande

Omfattning
This document defines the technical requirements and measurements for the acceptance of works for longitudinal and/or transverse reprofiling of railway rail heads in plain line, switches and crossings and expansion devices.
This document applies to Vignole rails of 46 kg/m and above according to EN 13674-1.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 2: Acceptance of reprofiling rails in plain line, switches, crossings and expansion devices

Artikelnummer: STD-80026240

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-11-24

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN 13231-3:2012 , SS-EN 13231-4:2013