Standard Svensk standard · SS-EN 13231-3:2012

Järnvägar - Spår - Godkännande av arbeten - Del 3: Godkännande av reprofilering av räler i spår

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13231-2:2020

Omfattning
This European Standard specifies the technical requirements and the measurements to be made for the acceptance of work to reprofile longitudinally and/or transversely the heads of railway rails. For acceptance purposes, two classes of longitudinal profile and three classes of transverse profile tolerance are defined.

Annexes describe procedures to verify reference instruments to be used for these measurements as well as methods to approve non-reference instruments to be used for measurements.

This European Standard applies to reprofiled vignole railway rails 46 kg/m and above.

It does not apply for acoustic rail reprofiling.

A form of acceptance documentation that may be used is given in Annex E.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 3: Acceptance of reprofiling rails in track

Artikelnummer: STD-84908

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-02-07

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 13231-3:2006

Ersätts av: SS-EN 13231-2:2020