Standard Svensk standard · SS-EN 13231-4:2013

Järnvägar - Spår - Godkännande av arbeten - Del 4: Godkännande av reprofilering av räler i spårväxlar och spårkorsningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13231-2:2020

Omfattning
This European Standard lays down the technical requirements and the measurements to be made for the acceptance of work for reprofiling longitudinally and/or transversely the heads of railway rails in switches, crossings and expansion devices. For acceptance purposes two classes of longitudinal profile and three classes of transverse profile tolerance are defined. It applies to reprofiled vignole railway rails and associated switch rails 46 kg/m and above.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 4: Acceptance of reprofiling rails in switches and crossings

Artikelnummer: STD-89738

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-14

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 13231-2:2020