Standard Svensk standard · SS-EN 16241:2014+A1:2016

Järnvägar - Bromsregulator

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard establishes general principles for designing, manufacturing and type testing slack adjusters.
NOTE 1 These requirements cannot be written in sufficient detail to ensure good workmanship or proper construction. Each manufacturer is therefore responsible for taking every necessary step to make sure that the quality of workmanship and construction is such as to ensure accordance with good engineering practice.
It is applicable to double acting slack adjusters designed to control the block (shoe) to tread (wheel) clearance of tread braked vehicles with conventional brake cylinders and rigging, without taking the track-gauge into consideration.
NOTE 2 The term used for this device by UIC is "Brake rigging adjuster".

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Utrustning för järnvägs- och bergbanekonstruktion och underhåll (45.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Slack adjuster

Artikelnummer: STD-8023350

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 16241:2014