Standard Svensk standard · SS-EN 17084:2019

Järnvägar - Brandskydd i järnvägsfordon - Toxicitetstest av material och komponenter

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 17084:2019/AC:2020
Omfattning
This document describes the measurement of the toxicity potential of the products of combustion based on two test methods:
- Method 1: EN ISO 5659-2 Smoke chamber area-based test with Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) gas analysis techniques;
- Method 2: NF X70-100-2 Tubular furnace small mass-based test.
NOTE 1 This document also specifies test equipment and set out the calculation procedures for evaluation of toxicity data.
NOTE 2 This document can be used in addition to others for the determination of toxic gases from devices installed in tunnel.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Toxicity test of materials and components

Artikelnummer: STD-80009204

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-04

Antal sidor: 56