Standard Svensk standard · SS-EN 16727-2-2:2016

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och andra arrangemang som motverkar utbredningen av luftburet buller - Icke-aukustiska egenskaper - Del 2-2: Mekaniska egenskaper vid dynamiska belastningar orsakade av passerande tåg - Beräkningsmetod

Status: Gällande

Omfattning
This European standard defines the loading, the relevant load model positions and the internal forces acting on noise barriers, due to the air pressure wave set out in EN 1991-2:2003, 6.6.2. The vertical and horizontal shapes of the air pressure wave and the dynamic effects have been taken into account. The calculation method described in this European standard has been developed for noise barriers having a post-and-panel structure with piled foundations. It can also be used where cladding is attached to a rigid structure. For structures with piled foundations, an empirical formula for determination of the natural frequency is given in Annex A. Annex B contains an example of application of the calculation method for determination of internal forces and moments acting on a mid-post. The design of noise barriers (e.g. to fatigue resistance) is not part of this standard.

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Non-acoustic performance - Part 2-2: Mechanical performance under dynamic loadings caused by passing trains - Calculation method

Artikelnummer: STD-8020472

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-05-16

Antal sidor: 32