Standard Svensk standard · SS-EN 45545-7:2013

Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 7: Brandsäkerhetskrav för installationer med lättantändlig vätska och gas

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 45545 specifies requirements for flammable liquids and liquefied petroleum gas installations, e. g. for traction, auxiliary power units, heating or cooking, to cover the objectives defined in EN 45545-1. This part is not applicable to technical liquids themselves, e. g. hydraulic liquid and transformer oil, except where guidance is given as to dealing with spillages, leakage and spray generation.
The measures and requirements specified in this European Standard aim to protect passengers and staff in railway vehicles by preventing a fire from occurring and spreading by leakage of flammable liquids or gases.
It is not within the scope of this European Standard to describe measures for flammable gases, other than liquefied petroleum gases (LPGs).
It is not within the scope of this European Standard to describe measures that ensure the preservation of the railway vehicles in the event of a fire.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 7: Fire safety requirements for flammable liquid and flammable gas installations

Artikelnummer: STD-89333

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-03-10

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-CEN/TS 45545-7:2009