Standard Svensk standard · SS-EN 15273-1:2013+A1:2016/AC:2017

Järnvägar - Profiler - Del 1: Allmänt - Allmänna regler för infrastruktur och fordon

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to authorities involved in railway operation and may also
be applied for light vehicles (e.g. trams, metros, etc. running on two rails) and their associated
infrastructure, but not for systems such as rail-guided buses.
It allows rolling stock and infrastructures to be dimensioned and their compliance to be
checked relative to applicable gauging rules.
For rolling stock and infrastructure, this standard is applicable to new designs, to modifications
and to the checking of vehicles and infrastructures already in use.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Gauges - Part 1: General - Common rules for infrastructure and rolling stock

Artikelnummer: STD-8027807

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-02

Antal sidor: 252

Korrigerar: SS-EN 15273-1:2013+A1:2016