Standard Svensk standard · SS-EN 13230-4:2016+A1:2020

Järnvägar - Spår - Betongsliprar för spår och växlar - Del 4: Förspända spårväxelsliprar

Status: Gällande

Omfattning
This part of the EN 13230 series defines additional technical criteria and control procedures as well as specific tolerance limits related to manufacturing and testing prestressed bearers for switches and crossings with a maximum length of 8,5 m.
Bearers longer than 8,5 m are considered as special elements and will comply with FprEN 13230 5:2015.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080) Betong och betongprodukter (91.100.30) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4: Prestressed bearers for switches and crossings

Artikelnummer: STD-80020363

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-26

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13230-4:2016