Standard Svensk standard · SS 227000:2005

Avlopp - Rör och rördelar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong - Kompletterande svenska krav till SS-EN 1916 med tillhörande provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger krav för rör och rördelar med DN > 1750 och för armerade rör och rördelar med hållfasthetsklass > 165. I de avseenden inga krav anges i denna standard gäller kraven i SS-EN 1916 även för dessa rör.
Denna standard innehåller även vissa krav för rör och rördelar med DN

Ämnesområden

Rör och rördelar av andra material (23.040.50) Betong och betongprodukter (91.100.30) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced - Complementary Swedish requirements for SS-EN 1916 and associated test methods

Artikelnummer: STD-40466

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-16

Antal sidor: 20