Standard Svensk standard · SS-EN 17018:2019

Järnvägar - Underhåll av rullande materiel - Termer och definitioner

Status: Gällande

Omfattning
This document defines the meaning of the common terms in use in the field of railway rolling stock maintenance.
Unless otherwise specified in this document, the terms of EN 13306 will be applied.

Ämnesområden

Järnvägsteknik (01.040.45) Järnvägar (14.540) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Rolling stock maintenance - Terms and definitions

Artikelnummer: STD-80010344

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-04

Antal sidor: 56